IN DE MEDIA.........                       

                                                                                                                   

                                                    In het december/januari 2016 nummer een sfeervolle reportage in het duitse woontijdschrift

                                                                                       'Romantisch Wohnen' (+ cover)

 

                                                                                                

 

 

In het februari /maart nummer 2015 in het prachtig blad 'Landelijk Wonen' een

sfeervolle reportage van ons huis! (+ cover)

 

        

                       

                                                                          In het mei/juni nummer van 2013 verscheen in een frans, italiaans en duits

                                                      tijdschrift een reportage van maar liefst 33 ! pagina's van ons interieur en tuin!

                                                      Het pdf bestand gekoppeld aan onderstaande tijdschriften is in het italiaans!

        

 

In de  editie oktober/november 2012 een leuk stuk over onze website

    

In de  editie aug/sept 2012)van de 'Wonen Landelijke Stijl'

een reportage van ons interieur en de tuin!!

     

 

In het 'Mart' magazine een prachtige sfeerreportage van ons huis!

     

 

In het aprilnummer 2011 van het vakblad 'Werken in Wonen' een interview+foto's

                       

 

In het februarinummer 2011 van het tijdschrift Noorderland een interieurreportage van ons huis !!!

                  

 

Interview in het interieur/modevakblad  januari 2011

   

 

In de speciale uitgave van de At Home (Brocantespecial) van april 2010 een interview + foto !   

     (dubbelklik op tijdschrift)

         

 

 

In het dec/jan nr van 2010 van het woonblad Wonen Landelijke Stijl staat een reportage

  van ons huis! 

  Klik op het woonblad voor de reportage!

                               

                                                                                                                                   

 

     In het februarinummer van de At Home 2008 een interview + foto